Ing. Peter Darmo

konateľ spoločnosti personalistika a rozvoj spoločnosti, školiteľ, developerske projekty

Miriam Kalusová